آکادمی کارآفرینی تهران

آکادمی کارآفرینی تهران

شماره دبیرخانه
۰۹۳۵۸۸۳۵۷۲۲
تعداد کل رویدادها
۳۲
دنبال کنندگان
۱۰۰۸
رویدادهای آکادمی کارآفرینی تهران

درباره آکادمی کارآفرینی تهران

توانمندسازی دانشجویان و علاقه مندان به ارزش آفرینی جهت توسعه زیست بوم کارآفرینی کشور